مال من تئاتر نمایش بازیگر اخبار فرهنگی و هنری

مال من: تئاتر نمایش بازیگر اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی برجام متعلق به جامعه جهانی است

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا توافق هسته ای با کشور عزیزمان ایران را متعلق به تمامی کشورها دانست.

برجام متعلق به جامعه جهانی است

برجام متعلق به جامعه جهانی است

عبارات مهم : اروپا

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا توافق هسته ای با کشور عزیزمان ایران را متعلق به تمامی کشورها دانست.

به گزارش مهر، «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در حساب توئیتر خود با دفاع از برجام گفت این توافق به یک یا دو کشور تعلق ندارد بلکه متعلق به کل جامعه بین المللی است.

برجام متعلق به جامعه جهانی است

واژه های کلیدی: اروپا | توافق | خارجی | سیاست | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs