مال من تئاتر نمایش بازیگر اخبار فرهنگی و هنری

مال من: تئاتر نمایش بازیگر اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار بین الملل خشم فلسطینیان از بیانات وزیر خارجه بحرین راجع به فلسطین

اظهارات وزیر خارجه بحرین راجع به مسأله فلسطین، خشم شدید شهروندان فلسطینی را در پی داشت.

خشم فلسطینیان از بیانات وزیر خارجه بحرین راجع به فلسطین

خشم فلسطینیان از بیانات وزیر خارجه بحرین راجع به فلسطین

عبارات مهم : بحرین

اظهارات وزیر خارجه بحرین راجع به مسأله فلسطین، خشم شدید شهروندان فلسطینی را در پی داشت.

به گزارش تسنیم به نقل از القدس العربی، توئیت خالد بن احمد آل خلیفه وزیر خارجه بحرین راجع به مسأله فلسطین، خشم فلسطینی ها را برانگیخت.

خشم فلسطینیان از بیانات وزیر خارجه بحرین راجع به فلسطین

بر اساس این گزارش، رهبران گروه های فلسطینی در تصویر العمل به این توئیت، وزیر خارجه بحرین را صهیونیست خواندند.

همچنین بازدیدکنندگان شبکه مجازی نیز با گذاشتن کامنت در شبکه های اجتماعی، خشم خود را نسبت به این بیانات وزیر خارجه بحرین نشان دادند.

اظهارات وزیر خارجه بحرین راجع به مسأله فلسطین، خشم شدید شهروندان فلسطینی را در پی داشت.

خالد المدهون یکی از بازدیدکنندگان شبکه مجازی می گوید: فلسطین مسأله ای جانبی هست، اظهار نظری خطرناک است.

وی افزود: آنچه در توئیت وزیر خارجه بحرین آمده، به منزله یهودی سازی در زمینه فرهنگ است و یک انحراف به شمار می رود.

کاربری نیز به نام نسیم نوشت: شما چه زمانی موضعی درخشان در قبال مسأله فلسطین اتخاذ کردید؟ شما هر لحظه خیانت می کنید و جرأت گفتن حقیقت را ندارید. قدس به امثال شما نیاز ندارد، قدس خدایی دارد که از آن محافظت می کند و ملتی هستند که جان خود را فدای قدس می کنند.

خشم فلسطینیان از بیانات وزیر خارجه بحرین راجع به فلسطین

خالد بن احمد آل خلیفه وزیر خارجه بحرین گفت که عنوان فلسطین، مسأله ای جانبی است و اختلاف داشتن با آمریکا راجع به این مسأله فایده ای ندارد.

وی در صفحه خود بر روی توییتر نوشت: آزمایش نبرد با آمریکا راجع به مسائلی جانبی فایده ای ندارد و این در حالی است که ما با خطری آشکار که همان جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران هست، مبارزه می کنیم.

اظهارات وزیر خارجه بحرین راجع به مسأله فلسطین، خشم شدید شهروندان فلسطینی را در پی داشت.

واژه های کلیدی: بحرین | فلسطین | اخبار بین الملل

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs